Skip to main content
eBook

Rozpočtování, plánování a prognózování

Stáhnout nyní
eBook

Získání agility ve finančním a provozním plánování v roce 2023

Plánování, rozpočtování a prognózování v dnešní rychle se měnící globální ekonomice vyžaduje, aby organizace byly agilní a dokázaly rychle reagovat na nové tržní příležitosti nebo hrozby. Úspěch vyžaduje schopnost stanovit podnikové cíle nebo rozpočty v kombinaci se schopností průběžně sledovat skutečnou výkonnost a průběžně dynamicky měnit či aktualizovat předpoklady plánování a alokace zdrojů pomocí technik dynamického plánování.

Zjistěte, jak OneStream™ sjednocuje plánování, rozpočtování a prognózování s finanční konsolidací, reportingem, analýzou a řízením kvality dat ve škálovatelném řešení, které lze nasadit on-premise nebo v cloudu.

Tento eBook zdůrazňuje:

 

Demo Sign Up